Я люблю виноградДрузі сайту:


ЕСКА ВИНОГРАДУ.

БОРОТЬБА З ХВОРОБОЮ:

Проти Ески використовують профілактичні заходи. Так як зазвичай уражається стара деревина, рекомендується частіше проводити заміну рукавів на молодші. При багаторуковному способі вирощування почергова заміна рукавів не відобразиться на загальній врожайності куща.

Пряма боротьба арсенітом натрію проти ески заборонена, через його токсичність для людини і навколишнього середовища.

Одина з найстаріших практик, яку проводять при появі симптомів Esca на виноградній лозі, - роблять продольний розщеп стовбура і встявляють у тріщину камінь. Гриби-трутовики перестають розвиватись.

<< Візуальна діагностика