Я люблю виноградДрузі сайту:


Хімічні групи препаратів.

Хімічна група
Коротка характеристика
Спектр дії
1
авермектини Препарати, що нанесені на наземні частини рослин чи внесені у ґрунт проникають в рослину через кореневу систему, стебло чи листя і доволі швидко розкладаються в аеробних умовах. Період піврозпаду 3-4 тижні. Особливо активний розпад проходить в лужних ґрунтах. В анаеробних умовах розкладання не відбувається.

Авермектини мають виключно високу активність і широкий спектр антипаразитарної дії. Вони активні щодо фітонематод та комах — шкідників рослин (крапчастий і павутинні кліщі, міль, попелиця та ін.)
Авермектини характеризуються вибірковою направленістю дії: вони пригнічують синтез речовин, що виконують роль медіаторів при перенесенні нервового імпульсу у членистоногих та хробаків, внаслідок чого наступає параліч і смерть. 

2
азоли Контактно-системні препарати унікальної захисної та терапевтичної дії. Рухаються в рослинах переважно акропетально, меншою мірою – базипітально й трансламінарно. Є інгібіторами біосинтезу ергостерону (провітаміну Д2) – ІБЕ у грибів, внаслідок чого затримують розвиток міцелія грибів. Інгібування збудників відбувається на стадії проникнення їх у тканини рослини-живителя.  
3
амідоксими Проникають крізь поверхню й акропетально переміщуються в потоці транспірації до ксилеми, де трансламінарно розподіляються у тканинах рослини. Високоактивні проти борошнисто-росяних грибів. Мають профілактичну, лікувальну й залишкову активність.
4
аніліди Частково поглинаються рослинами і поширюються по їх тканинам. Акропетально (системно) просуваються до верхівки листової пластинки і пагонів, а залишок нанесеної речовини залишається на поверхні рослини. Мають високу ефективність проти патогенних грибів з родів Alternaria, Botrytis, Mycosphaerella, Sclerotinia, Monilinia і видів, що викликають справжню борошнисту росу.
Блокує обмінні процеси в клітинах гриба: пригнічує процес дихання, припиняє вивільнення енергії і гальмує виробництво основних будівельних елементів клітин.
5
анілінопіримідини Швидко проникають в тканини рослин, поширюються акропетально.  Призначені для знищення спороношення збудників фітопатогенних грибів, обмежують ураження ними. Механізм дії полягає в пригніченні біосинтезу стеринів у мембранах клітин збудників хвороб. 
6
антраніламіди Основна дія відбувається при потраплянні препаратів до шлунку комах, а також через кутикулу (контактна дія). Шкідники втрачають здатність скорочувати м'язи і миттєво настає параліч. В свою чергу, це призводить до зупинки харчування, личинки стають слабкими та невдовзі гинуть.
7
арилоксифеноксипропіонати  Препарат швидко поглинається листям, переноситься по флоемі і ксилемі рослин, накопичується в меристемі і втручається в синтез ліпідів.  Ефективні у боротьбі з однорічними і багаторічними злаковими бур'янами
8
бензимідазоли Мають системну дію. Малотоксични для людини. Добре засвоюються через кореневу систему і розносяться вгору по судинній системі. Не фітотоксичні, тобто не обпалюють рослини. Кращі фунгіциди для боротьби з кореневими гнилями. Ефективні проти борошнистої роси, церкоспореллеза, фузаріозних кореневих гнилей, сірої та білої гнилей, фузаріозного в'янення, аскохітозу, фомозу, антракнозу.
9
гідроксианіліди Нефітотоксичні, не є небезпечними для людини і навколишнього середовища. Прекрасно підходять для обробки квітів. Мають системну і запобіжну дію. Тельдор - кращий фунгіцид для боротьби з сірою і моніліальною гниллю, борошнистою росою.
10
дитіокарбамати Похідні дитиокарбаминовой кислоти є контактними фунгіцидами захисної дії і найбільш ефективні при використанні безпосередньо перед зараженням або відразу після нього. Цинеб при систематичному застосуванні (протягом двох-трьох років) на одних і тих же культурах може викликати порушення розвитку і росту рослин, а також посилення розвитку оїдіуму. З цієї причини при застосуванні рекомендується чергування цинебу з мідьвмісними препаратами.
Для запобігання формування стійкості патогенів до дитіокарбаматів рекомендується сумісне використання з системними фунгіцидами.
Застосовуються для захисту рослин від несправжньої борошнистої роси, фітофторозу, кореневих гнилей, іржі, парші яблуні і груші, плямистостей, твердої сажки пшениці та хвороб бульб картоплі. Цинеб не придушує розвиток мучністоросяних грибів.
11
карбамати Мають системну дію. Можна використовувати методом поливу. Проникають через коріння і розносяться вгору по судинній системі. Рекомендується використовувати тільки в якості профілактичних обробок проти грибкових захворювань.
12
морфоліни У сучасному асортименті фунгіцидів вони займають значне місце і входять до складу багатьох комбінованих препаратів. Більшість з них є малотоксичними для теплокровних тварин препаратами, високоефективними в боротьбі з багатьма небезпечними хворобами сільськогосподарських культур. В даний час серед морфолінів використовуються діючі речовини диметоморф і спіроксамін. Диметоморф - ефективний системний фунгіцид - застосовується проти збудників фітофторозу томата, пероноспорозу цибулі, огірка та інших овочевих культур. Входить до складу багатьох комбінованих фунгіцидів для обробки сільськогосподарських культур в період вегетації.
Спіроксамін пригнічує збудників борошнистої роси, іржі та септоріозу зернових злакових культур. Входить до складу комбінованих фунгіцидів для обробки зернових культур проти комплексу патогенів вегетативних органів.
13
неонікотиноїди

Неонікотиноїди володіють такими загальними властивостями, як
вибірковістю дії - вони добре акумулюються рецепторами, які є в комах, і погано - рецепторами, які є в людини та інших ссавців; нелетучестью - як полярні сполуки вони не іонізуються при звичайних рН, стійкі до гідролізу;
високою біологічною активністю; високою трансламінарною і системною дією в рослинах; низькими нормами витрат.

У комах під впливом неонікотиноїдів блокується передача нервового імпульсу, і вони гинуть від нервового перезбудження.

Застосовуються як системні інсектициди для боротьби з сисними і листогризучими комахами (попелиці, цикадки, білокрилки, трипси, рисові довгоносики, колорадський жук та ін.). Крім того, препарати на основі цих діючих речовин успішно використовують для боротьби з грунтовими шкідниками (крихта бурякова, ковалики та ін.).
14
піретроїди

Природні піретроїди (піретрини) містяться в квітках пиретрума (далматської ромашки), їх аналогами є штучно створені синтетичні піретроїди.

Висока ліпофільність забезпечує миттєве проникнення пиретроидов через покрови комах, забезпечуючи швидке ураження. Далі піретроїди впливають на нервову систему комах, викликаючи параліч і смерть.
На відміну від багатьох інших з'єднань піретроїди діють при низьких позитивних температурах, що дає можливість застосовувати їх в ранньо-весняний період.
На відміну від фосфорорганічних інсектицидів та карбаматов вони не знищують скритоживущих шкідників і застосовуються найчастіше проти листогризучих комах.

Особливо ефективні піретроїди проти лускокрилих, напівжорсткокрилих, двокрилих, рівнокрилих і жорсткокрилих комах. Ряд піретроїдів володіють і акарицидною дією. Наприклад, вираженими інсектоакарицидами є біфентрин (талстар) і тау-флювалінат (маврик).
15
стробілурини Надають системну, імуностимулюючу дію. Здатні рухатися за точкою росту рослини, забезпечуючи захист молодих відростаючих органів. Стійкі до перепадів температур, швидко проникають в рослину, забезпечуючи тривалий захист. Ідеально підходять в якості профілактичних обробок проти захворювань рослин. Проти борошнистої роси, гнилів, іржі, парші, пероноспорозу, фітофторозу, мілдью, інших плямистостей. У зону дії цієї групи препаратів потрапляють практично всі фітопатогени грибного походження. Стробілурини знищують гриби 4 класів: ооміцети, аскоміцети, базидіоміцети і дейтероміцети.
16
триазоли Препарати мають акропетальну дію, тобто здатні рухатися за точкою росту рослини, забезпечуючи захист молодих відростаючих органів. Швидко поглинаються листям. Не фітотоксичні при рекомендованих нормах витрат. Тривалий спектр дії проти борошнистої роси, гнилів, іржі, сітчастої плямистості, парші, септоріозу, церкоспорельозу, ринхоспоріозу оїдіуму, сірої гнилі.
17
триазолпіримідини Легко проникають через листя та кореневу систему. Ефективний проти низки однорічних дводольних, у тому числі перерослих бур’янів. Препарат може бути застосований в широкому діапазоні температур (від 5°С до 25°С).
18
феніламіди Використовуються при протруєнні насіння та по вегетуючих рослинах. Проникають через оболонку насіння та через епідерміс листків. Механізм фунгіцидної дії полягає в пригніченні розвитку збудників на поверхні і всередині насіння та надземних органів рослин. Інгібують утворення РНК у грибів, внаслідок чого порушуються процеси енергообміну та синтезу білків.
19
фенілпіроли Базуються на природному фунгіциді, виділеному з ґрунтової бактерії. Мають контактну дію. Локально проникають у тканини насіння, але мало переміщується у проростках. Ефективні проти резистентних штамів збудників до препаратів на основі бензимідазолу. Впливають на реакції фосфорилювання глюкози, пригнічуючи цим самим ріст міцелію та призводять до його загибелі. Призначені для знищення збудників грибних хвороб на поверхні і всередині насіння та на вегетуючих рослинах.
20
фосфорорганічні сполуки   Ефективні проти несправжньоборошнисто-росяних грибів, за винятком Афугана, афуган ефективний проти борошнисто-росяних грибів
21
фталіміди Є контактними фунгіцидами захисної дії з частковим лікуючим ефектом. Володіють малим захисним ефектом - 5-7 днів. Мають високу фунгіцидну і слабку бактерицидну активність і використовуються як високоефективний замінник бордоської рідини. Високоефективні проти плямистостей овочевих і плодових культур, альтенаріозу і фітофторозу картоплі, мілдью винограду.
22
цианоацетамід-оксіми (алкілпохідні сечовини) На відміну від переважної більшості не системних фунгіцидів, що діють тільки на поверхні, має здатність проникати всередину рослини, хоча і не може по ньому переміщатися. Мають системну дію проти хибно мучністоросяних грибів, мають високу активність проти фітофторозу.